Tietosuoja

Arvoisat asiakkaat

Kauneushoitola NEOS on aina käsitellyt asiakastietoja yksityisyyden suojaa kunnioitten. EU:n 25.5.2018 alkaen sovellettavan asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) säätämien oikeuksien ja velvollisuuksien varmistamiseksi noudattaa NEOS Suomen Kosmetologien Yhdistyksen (SKY) tietosuojaselostetta, joka on nähtävänä liikkeessä.

Tietosuojakäytäntö tiivistettynä yrityksessä Kauneushoitola NEOS:

  • Tietoja kerätään luottamuksellista hoitosuhdetta varten eikä suoramarkkinointiin tai eteenpäin luovutettaviksi.
  • Terveystiedot kerätään hoitoturvallisuutta silmällä pitäen ja tästä eteenpäin suostumus terveystietojen käsittelemiseen tehdään (ja perutaan) kirjallisesti. Suostumus koskee sekä asiakaskorttiin kirjattuja että suullisesti annettuja tietoja.
  • Asiakassuhteen kannalta välttämättömiä tietoja kerää ja käsittelee vain yrityksen omistaja SKY-kosmetologi Sirkka Risla.
  • Sosiaaliturvatunnuksia ei kerätä ja henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
  • Tiedot tuhotaan esim. silppuamalla eikä niitä tallenneta esim. pilvipalvelimiin.